MŠ Středokluky MŠ Středokluky

O nás

Mateřská škola Středokluky, příspěvková organizace je vesnická mateřská škola sestávající se ze tří tříd - Berušky, Motýlci a Žabičky. Posláním naší mateřské školy je zajistit dětem kvalitní vzdělání, které jim bude předáno hravou formou úměrně jejich věku a individuálním potřebám. Díky vesnickému rázu školy se děti bezprostředně seznamují s přírodou a jejími proměnami, tradicemi, světem kolem a díky vnímavému, rodinnému přístupu kvalifikovaných učitelek zjišťují, co vše se ještě mohou dozvědět.

Mateřská škola je místem setkávání dětí s jejich vrstevníky, s učitelkami, ale i místem, kde mají rodiče prostor pro diskuzi a zapojení se do akcí školy.

Naším cílem je, aby všichni, podílející se a vnikající do fungování mateřské školy, vnímali školku jako místo šťastných chvil, které povedou k pozitivnímu vývoji budoucích generací.

Pro zlepšení komunikace školy a rodičů využívá mateřská škola mobilní aplikaci Naše MŠ