Prázdninový provoz

publikováno 15. 4. 2021

 

 

Prázdninový provoz MŠ Středokluky

 

Vážení rodiče,

přerušení provozu v době hlavních prázdnin v měsíci červenci a srpnu se řídí § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Mateřská škola Středokluky v měsících červenci a srpnu otevře jednu třídu s kapacitou 24 dětí a to v prvních dvou červencových týdnech, tj. v termínu

od 1. 7. 2021 do 16. 7. 2021.

Následně se mateřská škola z důvodu údržby a čerpání dovolených uzavře.

Nástup do mateřské školy bude poté 1. září 2021.

Mateřské školy jsou v prázdninovém období otevřeny pro děti zaměstnaných rodičů, kteří nemají možnost zajistit dítěti jinou formu péče v době prázdnin.

Zákonní zástupci dětí, kteří mají o prázdninový provoz zájem, vyplní závaznou přihlášku ke stažení ZDE a do 31. května 2021 ji odevzdají v mateřské škole, nebo odešlou e-mailem na ms@msstredokluky.cz. Ředitelka mateřské školy v případě toho, že se nahlásí více dětí, než je volná kapacita, využije elektronického losování. V případě losu, který padne jen na jednoho sourozence, se přijímají oba sourozenci. Seznam přijatých dětí bude 1. června vyvěšen na nástěnce mateřské školy.

Přihlášeným rodičům bude účtováno poměrné školné a obědy v předstihu. Nezaplacení školného a stravného včas bude znamenat vyloučení z prázdninového provozu.
Z výše uvedených důvodů proto prosíme, pečlivě zvažte umístění svého dítěte do mateřské školy během prázdninového provozu.

Se srdečným pozdravem,

Tereza Pulchartová